Edyta Jarosz-Mackiewicz

Edyta Jarosz-Mackiewicz

Imię i nazwisko: Edyta Jarosz-Mackiewicz
Tytuł/ Tytuły naukowe: Doktor nauk humanistycznych
Ukończone uczelnie: Wydział Polonistyki Uniwersytet Warszawski, Instytut Kultury Polskiej Uniwersytet Warszawski, Zakład Historii Teatru i Antropologii Widowisk
Aktualne miejsca pracy: Wyższa Warszawska Szkoła Humanistyczna im. Bolesława Prusa
Poprzednie doświadczenie zawodowe: Instytut Kultury Polskiej Uniwersytet Warszawski (2001-04), Wydział Dziennikarstwa Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (2011-14), Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP (2005-12), Wyższa Warszawska Szkoła Humanistyczna im. Bolesława Prusa (2006 do dziś).
Osiągnięcia:
Stopień doktora nauk humanistycznych. Obecnie dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych w WWSH im. B. Prusa. Twórczyni Koła Kulturoznawczego WWSH im. B. Prusa oraz ogólnopolskiego Klubu Wolnej Książki. Na ukończeniu rozprawa habilitacyjna pt. Obrazy pożyczone. Medialne reinterpretacje dzieł sztuki jako komunikatów wizualnych w kulturze popularnej. Wcześniej: Protokolantka Rady Wydziału Polonistyki UW, sekretarz Zakładu Historii Teatru i Widowisk w Instytucie Kultury Polskiej UW, sekretarz i członek komisji egzaminacyjnej w Instytucie Kultury Polskiej UW, rzecznik dyscyplinarny do spraw studentów w WWSH im. B. Prusa. Uczestniczka licznych staży krajowych i zagranicznych. Autorka wielu artykułów i rozpraw naukowych.