Ewa Havelke

Ewa Havelke

Doktorantka w IS PAN.
Zajmuje się zagadnieniami społecznych znaczeń wizerunków.
Absolwentka SGH, studiowała na wydziale Wiedza o Teatrze w Warszawskiej Akademii Teatralnej.
Pracuje w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego.
Współredaktorka internetowej Encyklopedii Teatru Polskiego. Współautorka filmów found footage w projekcie „Teatr Publiczny. Przedstawienia” w Instytucie Teatralnym
im. Z. Raszewskiego.
Autorka prac prezentowanych m.in. w Centrum Sztuki Współczesnej, Muzeum Sztuki Nowoczesnej,  Polin w Warszawie.

Wykładowca Historii Filmu i Teatru/Kostiumografii