Studia w Lizbonie

Partnerzy zagraniczni MSKPU

logo

MSKPU z dumą ogłasza, iż podpisała umowę partnerską z IADE Creative University
w Lizbonie. Nasza szkoła tym samym została wyłącznym partnerem edukacyjnym IADE oraz jej jedynym reprezentantem w Polsce.

Jest to już druga zagraniczna uczelnia po UCA z Wielkiej Brytanii, która wyróżniła
w tej sposób naszą szkołę. MSKPU jest jedyną szkołą artystyczną w Polsce, która posiada compacting agreements ze szkołami zagranicznymi, gwarantującymi szereg tak wyjątkowych świadczeń dla naszych uczniów.

Wśród najważniejszych jest zapis, który gwarantuje naszym uczniom studiowanie
w IADE na wybranym kierunku studiów wyższych, automatycznie od II roku w portugalskiej uczelni.
W ramach umowy nasi absolwenci są zwolnieni z zaliczenia egzaminów oraz wszelkich opłat z I roku programu IADE, a także automatycznie otrzymują wymagane do zaliczenia
I roku studiów wyższych punkty ECTS, które są naliczane z tytułu ukończenia MSKPU.
Jest także równoznaczne ze zwolnieniem z opłat za pierwszy rok w IADE, wysokości
ok 5 000 Euro.

Co więcej, IADE Creative University ufundowało jednoroczne stypendium dla jednego
z absolwentów MSKPU. Więcej szczegółów absolwenci MSKPU otrzymają na pocztę elektroniczną.

Zapraszamy do zapoznania się ze zdjęciami prezentującymi potencjał IADE
oraz pięknej Lizbony.

 

#najlepszaszkołamodywwarszawie #szkołamodywarszawa #bestfashionschoolwarsaw #fashionschoolwarsaw #fashionschoolpoland #ВаршавскаяШколаМоды #лучшаяшколамодывПольше #בי הספ האופנ הטו ביות בפולין #учитьсяодеватьсяпольскийдизайн