Kierunki

UWAGA!

Ekskluzywny Pokaz Dyplomowy MSKPU od roku akademickiego 2017/2018 jest imprezą gwarantowaną dla wszystkich uczniów, którzy uzyskają Dyplom MSKPU.

Zobacz, jak będzie wyglądać Twój Dyplom: http://mskpu.pl/pokaz-dyplomowy-mskpu-2015/

plakat

KIERUNEK PROJEKTOWANIE UBIORU

Nauka w trybie dziennym, wieczorowym oraz zaocznym.

Popularny oraz najczęściej wybierany kierunek w MSKPU. Nauka tego artystycznego zawodu jest prowadzona przez wybitnych specjalistów z kraju oraz zza granicy: Mariusza Przybylskiego, Amberto Campagnolo (wieloletniego Managera Marketingu centrali GIORGIO ARMANI w Mediolanie), Weronikę Pietras (Dyrektor Artystyczną i główną Projektantkę SIMPLE), Magdalenę Rozenfeld (wieloletnią, główną projektantkę HEXELINE), Andrzeja Fodera (głównego projektanta PAWO), Magdalenę Floryszczyk (założycielkę oraz projektantkę LABO).

Program szkoły oraz porftfolio wykładowców jest najbardziej skutecznym ze wszystkich szkół projektowania ubioru w Polsce, o czym świadczy zdecydowana przewaga MSKPU w wygranych w konkursach mody oraz ilość absolwentów, którzy odnieśli sukces.

Nauka kierunku Projektowanie Ubioru kończy się Egzaminem Dyplomowym oraz Pokazem Dyplomowym dla najzdolniejszych uczniów. Patrz Pokazy Dyplomowe MSKPU.

UWAGA! Możliwość uzyskania tytułu Magistra na studiach wyższych w IADE Creative University w Lizbonie, uczelni partnerskiej MSKPU. Na podstawie pisemnej umowy między placówkami, okres nauki w MSKPU jest zaliczany na poczet studiów w IADE.  Dyplomanci MSKPU są także zwolnieni z opłaty za pierwszy rok studiów, z opłat rekrutacyjnych a także automatycznie otrzymują punkty ECTS.

IADE Creative University należy do Fundacji Bila Gates’a- Laureate Group i jest wpisana na listę 50 najlepszych szkół dizjnu na świecie.

Program kierunku Projektowanie Ubioru szkoły mody MSKPU obejmuje następujące przedmioty, ćwiczenia oraz zajęcia uzupełniające:

I ROK – SEMESTR I, II
Podstawy Projektowania Ubioru- Magdalena Rozenfeld
Podstawy Projektowania Ubioru- Magdalena Floryszczyk
Historia Sztuki, Tkaniny i Ubioru – Karolina Krzywicka
Konstrukcja i Modelowanie Odzieży- Helena Wargin
Techniki Krawieckie- Anna Stępień- Fazlejew
Rysunek Żurnalowy- Edyta Filipowicz
Materiałoznawstwo  i Technologia Odzieży- Anna Stępień
CSR/ Etyka w Modzie- Magdalena Płonka
Projektowanie i Produkcja- Magdalena Płonka
Prawo Autorskie- Rafał Kłoczko
Szkolenia motywacyjne- Agnieszka Kurkiewicz

II ROK – SEMESTR III, IV
Projektowanie Ubioru- Weronika Pietras
Projektowanie Ubioru- Mariusz Przybylski
Projektowanie Ubioru- Andrzej Foder
Historia Sztuki, Tkaniny i Ubioru – Zuzanna Żubka- Chmielewska
Konstrukcja i Modelowanie Odzieży- Helena Wargin
Techniki Krawieckie- Anna Stępień- Fazlejew
Projektowanie Graficzne- Edyta Filipowicz
Montaż oraz Postprodukcja Filmowa- Mateusz Pietryka
Marketing w przemyśle odzieżowym- Alberto Campagnolo

SEMESTR V
Projektowanie Ubioru- konsultacje z wybranymi Promotorami
Techniki Krawieckie oraz Konstrukcja- Anna Stępień- Fazlejew
Praktyki Zawodowe u wybranych Promotorów  MSKPU oraz firm zewnętrznych
Podstawy księgowości oraz elementy zakładania własnej działalności gospodarczej- Beata Owczarek
Tworzenie Biznesplanu oraz analiza SWOT- Magdalena Floryszczyk, Magdalena Płonka
Aplikowanie o pracę – Urszula Wiszowata

 

PROGRAM KIERUNKU KOSTIUMOGRAFIA W MSKPU

Nauka w trybie dziennym, wieczorowym oraz zaocznym.

Program kierunku Kostiumografia w MSKPU jest prowadzony przez wspaniałe wykładowczynie i zarazem  znane osobowości świata filmu, teatru oraz historii kinematografii: Panią Zofię de Ines – jedną z najbardziej docenianych kostiumografek w Polsce oraz na świecie, Martę Dąborwską Okrasko oraz Panią Edytę Pagel- kuratora oraz krytyka filmowego. Kierunek Kostiumografia jest dedykowany osobom, pragnącym pracować w przemyśle filmowym, na planach reklam  lub w teatrach.

Program Kierunku Kostiumografia szkoły mody MSKPU obejmuje następujące przedmioty, ćwiczenia oraz zajęcia uzupełniające:

I ROK – SEMESTR I, II
Podstawy Projektowania Ubioru (także dla Kostiumografii) – Magdalena Rozenfeld
Podstawy Projektowania Ubioru- (także dla Kostiumografii) – Magdalena Floryszczyk
Historia Sztuki, Tkaniny i Ubioru – Karolina Krzywicka
Konstrukcja i Modelowanie Odzieży- Helena Wargin
Techniki Krawieckie- Anna Stępień- Fazlejew
Rysunek Żurnalowy- Edyta Filipowicz
Materiałoznawstwo  i Technologia Odzieży- Anna Stępień
CSR/ Etyka w Modzie- Magdalena Płonka
Projektowanie i Produkcja- Magdalena Płonka
Prawo Autorskie- Rafał Kłoczko
Szkolenie motywacyjne- Agnieszka Kurkiewicz

II ROK – SEMESTR III, IV
Kostiumografia- Zofia de Ines
Kostiumografia- Marta Dąbrowska- Okrasko
Historia Sztuki, Tkaniny i Ubioru – Zuzanna Żubka- Chmielewska
Konstrukcja i Modelowanie Odzieży- Helena Wargin
Techniki Krawieckie- Anna Stępień- Fazlejew
Projektowanie Graficzne- Edyta Filipowicz
Montaż oraz Postprodukcja Filmowa- Mateusz Pietryka
Marketing w przemyśle odzieżowym- Alberto Campagnolo

SEMESTR V
Kostiumografia- konsultacje z wybranymi Promotorami
Techniki Krawieckie oraz Konstrukcja- Anna Stępień- Fazlejew
Praktyki Zawodowe u wybranych Promotorów  MSKPU oraz firm zewnętrznych
Podstawy księgowości oraz elementy zakładania własnej działalności gospodarczej- Beata Owczarek
Tworzenie Biznesplanu oraz analiza SWOT- Magdalena Floryszczyk, Magdalena Płonka
Aplikowanie o pracę- Urszula Wiszowata

________________________________________

 

 

KURSY DODATKOWE

  • Indywidualne kursy konstrukcji odzieży- 1 uczeń i 1 wykładowca podczas zajęć
    Kursy specjalistyczne konstrukcji 2D / 3D na oprogramowaniu OptiTEX
    Kursy haftu artystycznego
    Kursy marketingu w modzie

 

CZYTAJ WIĘCEJ