W ciągu 10 lat istniena MSKPU
zdołałała uzyskać wiodącą pozycję
wśród szkół mody w Polsce

Jakim typem szkoły jest MSKPU?

Międzynarodowa Szkoła Kostiumografii i Projektowania Ubioru, jest dwuletnią, policealną, niepubliczną szkołą artystyczną o charakterze zawodowym z siedzibą w Warszawie.

Kiedy szkoła została założona?

MSKPU działa od 2004 roku na podstawie wpisu do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych dnia 3 sierpnia 2004 r. pod nr 377/31/2004. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Minister właściwy do spraw Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego.

Kto może na niej studiować?

Słuchaczem Szkoły może być osoba, która posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz uzyskała pozytywny wynik w postępowaniu rekrutacyjnym. Do szkoły przyjmowane są dokumenty osób, które ukończyły szkołę średnią bez ograniczeń wiekowych.

Jaki jest proces rekrutacji do MSKPU?

W MSKPU nie ma egzaminów wstępnych, ani rozmów kwalifikacyjnych, czy też przeglądu teczek.

Szkoła prowadzi dla kandydatów poradnictwo obejmujące w szczególności informacje o zasadach przyjęć, warunkach nauki i programie kształcenia.

Kandydaci do szkoły są przyjmowani na podstawie złożenia kompletu wymaganych dokumentów – patrz zakładka Rekrutacja.

W jakim trybie można studiować?

Szkoła kształci w systemie dziennym, zaocznym oraz wieczorowym.
Nauka w szkole trwa cztery semestry. Czwarty semestr jest semestrem dyplomowym.

MSKPU mieści się w Warszawie,
centrum polskiej mody oraz show-biznesu

Tutaj swoją siedzibę mają redakcje magazynów mody, projektanci ubioru, koncerny odzieżowe oraz ośrodki związane ze sztuką. W Warszawie odbywają się najbardziej prestiżowe imprezy branżowe. Stolica tętni życiem kulturalnym oraz towarzyskim. Warszawa to wpływowi ludzie oraz zasoby finansowe do prowadzenia działań w środowisku mody.

MSKPU jest najbardziej rozpoznawalną marką edukacyjną w polskim środowisku branżowym. MSKPU jest najczęściej komentowaną w mediach placówką edukacyjną, a prace jej uczniów oraz absolwentów dominują wśród publikacji o młodych projektantach. Każdego roku do szkoły aplikuje coraz większa ilość uczniów.

Kadra MSKPU to najlepsze portfolio
wykładowców wśród uczelni artystycznych

Tylko dla MSKPU naucza tak wybitny zespół:

Mariusz Przybylski, Zuzanna Żubka Chmielewska,
Weronika Pietras, Zofia De Ines, Alberto Campagnolo.

 

Żadna inna szkoła mody nie może pochwalić się tak dużą liczbą znanych i cenionych projektantów wśród swoich nauczycieli.
Dzięki doskonałemu gronu nauczycieli, MSKPU jest bezkonkurencyjna w swojej ofercie edukacyjnej.

MSKPU
oficjalnym reprezentantem
zagranicznych uczelni

Na mocy umów międzynarodowych MSKPU
jako jedyna w Polsce może pochwalić się reprezentacją
zagraniczych szkół mody:

shortcode2

CZYTAJ WIĘCEJ

MSKPU daje wiele możliwości

Czy po ukończeniu MSKPU można kontynuować naukę na studiach wyższych?

Tak. Okres nauki w MSKPU jest zaliczany na poczet studiów wyższych na IADE Creative University w Lizbonie, z którą szkoła ma podpisaną umowę partnerską.

Kiedy szkoła została założona?

Szkoła została założona w 2004 roku.

Zdobycie najbardziej prestiżowych nagród w konkursach modowych

Nie ma konkursu w Polsce, którego laureatami nie byliby uczniowie MSKPU. Grono najlepszych młodych projektantów na rynku to właśnie nazwiska naszych dyplomantów:
Kamil Owczarek (BOHOBOCO), Margaret, PAJONK, Maciej Sieradzki, Kamila Gawrońska Kasperska, NENUKO, Katarzyna Konieczko,Róża Puzynowska,KAS KRYST,Ola Kawałko, Ola Bajer (BOLA), Magdalena Floryszczyk, Maciej Trzmiel, Piotr Górski (PJOTR), Monika Kubatek, Sylwia Rochala, Bartosz Malewicz.

Poznanie zasad odpowiedzialnego projektowania w modzie

Wzorując się na PARSONS w Nowym Yorku, MSKPU (w tym jako pierwsza w kraju) wprowadziła zajęcia z Corporate Social Responsibility, odpowiedzialnego projektowania w modzie. Kontynuując strategię nauczania etyki, MSKPU wydała książkę pt. „Etyka w modzie, czyli CSR w przemyśle naukowym”, która stała się pierwszym podręcznikiem do CSR w modzie w kraju i była polecana przez największe tytuły prasowe w Polsce. Wykładowcy MSKPU reprezentują szkołę na międzynarodowych konferencjach oraz sympozjach w powyższym temacie.

CZYTAJ WIĘCEJ

Renoma szkoły potwierdzona współpracą z prestiżowymi firmami oraz mediami

MSKPU oraz jej uczniowie biorą udział w licznych imprezach branżowych oraz projektach specjalnych: Valencia Fashion Week, Gremio Haute Couture, Fashion Designer Awards, Global Fashion, LEVI’s, PUMA Sopot Fashion Days, Move Up Fashion Show, Fashion Week Poland, Fashion Week Portugal, Arts of Fashion Competition New York, Pret-a Porter w Paryżu, KOEFIA w Rzymie, pokazy BOHOBOCO, Joanna Klimas, pokazy Maciej Zień, praktyki w atelier Paprocki & Brzozowski, Michał Szulc a także zagranicznych: Ricardo Preto, Alexandra Moura.
Szkoła każdego roku odnawia partnerstwo z głównymi mediami mody na polskim rynku: ELLE, VIVA Moda, KMAG, Fashion Magazine, którzy także należą do składu Komisji Egzaminacyjnej MSKPU.

Prestiżowy Pokaz Dyplomowy MSKPU

Pokaz Dyplomowy MSKPU to najbardziej ekskluzywny pokaz dyplomowy w Polsce dla młodych projektantów. Ponieważ każdego roku organizowany jest w warszawskich, modnych miejscach, przyciąga rzesze mediów, gwiazd oraz specjalistów ze środowiska show-biznesu. Wyróżniają oni najlepsze ich zdaniem kolekcje. Zdobycie prestiżowego dyplomu MSKPU to wyjątkowa w skali kraju możliwość otrzymania jednocześnie wyróżnień od ELLE, Viva Moda, KMAG, Maciej Zień, Joanna Klimas, Michał Zaczyński, Mariusz Przybylski, IADE Creative University, University for the Creative Arts, Levi’s i wielu innych.

CZYTAJ WIĘCEJ

 

 

MSKPU to:

 

Wyjątkowa okazja uczenia się w centrum mody Polski, w Warszawie

Doskonała kadra znanych profesjonalistów

Ekskluzywny pokaz dyplomowy w Warszawie

Partnerstwo z prestiżowymi uczelniami zagranicznymi

#najlepszaszkołamodywwarszawie #szkołamodywarszawa #bestfashionschoolwarsaw #fashionschoolwarsaw #fashionschoolpoland #ВаршавскаяШколаМоды #лучшаяшколамодывПольше #בי הספ האופנ הטו ביות בפולין #учитьсяодеватьсяпольскийдизайн