Agnieszka Żochowska

Agnieszka Żochowska

Imię i nazwisko: Agnieszka Żochowska

Tytuł/Tytuły naukowe: Technik Odzieżowy, specjalizacja: konstrukcja i modelowanie odzieży, magister historii z tytułem pedagoga

Ukończone uczelnie: Uniwersytet w Białymstoku, Technikum Odzieżowe w Płońsku

Aktualne miejsca pracy: instruktor konstrukcji i technologii szycia w Ultramaszyna, własna działalność gospodarcza- szycie miarowe i projektowanie ubiorów i maskotek

Osiągnięcia: Współpraca z wieloma atelier, współpracującymi z polskimi projektantami i szyjącymi dla polskich gwiazd, stworzenie własnej marki Maskocio.pl,

Wykładowczyni Bloków Krawieckich