Studia w Lizbonie

Studiuj w Lizbonie

MSKPU z dumą ogłasza, iż podpisała umowę partnerską z IADE Creative University w Lizbonie. Nasza szkoła tym samym została wyłącznym partnerem edukacyjnym IADE oraz jej jedynym reprezentantem w Polsce.

shortcode2

Tylko po MSKPU tak wyjątkowe świadczenia:

Bez zaliczania I roku

W ramach umowy nasi absolwenci są zwolnieni z zaliczenia egzaminów oraz wszelkich opłat z I roku programu IADE, a także automatycznie otrzymują wymagane do zaliczenia I roku studiów wyższych punkty ECTS, które są naliczane z tytułu ukończenia MSKPU.

Wskocz od razu na II rok

Wśród najważniejszych świadczeń dla uczniów jest zapis, który gwarantuje naszym absolwentom studiowanie w IADE Creative Univeristy na wybranym kierunku studiów wyższych, automatycznie od II roku.

Zwolnienie z opłaty za I rok

Jest także równoznaczne ze zwolnieniem z opłat za pierwszy rok w IADE, w wysokości ok. 5 000 Euro.

Skontaktuj się z sekretariatem po wiecej informacji.