Studia w Lizbonie - IADE Creative University - MSKPU

Studia w Lizbonie

Studiuj w Lizbonie

MSKPU z dumą ogłasza, iż podpisała umowę partnerską z IADE Creative University w Lizbonie. Nasza szkoła tym samym została wyłącznym partnerem edukacyjnym IADE oraz jej jedynym reprezentantem w Polsce.

 

Tylko po MSKPU tak wyjątkowe świadczenia:

Bez zaliczania I roku

W ramach umowy nasi absolwenci są zwolnieni z zaliczenia egzaminów oraz wszelkich opłat z I roku programu IADE, a także automatycznie otrzymują wymagane do zaliczenia I roku studiów wyższych punkty ECTS, które są naliczane z tytułu ukończenia MSKPU.

Wskocz od razu na II rok

Wśród najważniejszych świadczeń dla uczniów jest zapis, który gwarantuje naszym absolwentom studiowanie w IADE Creative Univeristy na wybranym kierunku studiów wyższych, automatycznie od II roku.

Zwolnienie z opłaty za I rok

Jest także równoznaczne ze zwolnieniem z opłat za pierwszy rok w IADE, w wysokości ok. 5 000 Euro.

IADE was founded, in Lisbon, in 1969, being the higher education institution pioneer in Design teaching in Portugal. Distinguished for three consecutive years as one of the 50 best Design schools in Europe, by the renowned Italian magazine Domus (2015-2016-2017), IADE is the Portuguese school with more design students and ALUMNI, integrating institutions of international reference such as CUMULUS (International Association of Universities and Colleges of Art, Design and Media), EDCOM (European Institute for Commercial Communications Education), and UNIDCOM/IADE, a research unit accredited and funded by the Foundation for Science and Technology. Since November of 2016, IADE is an organic unit of Universidade Europeia.

FOR MORE INFORMATION ABOUT IADE: WWW.IADE.EUROPEIA.PT

Skontaktuj się z sekretariatem po więcej informacji.