Najczęściej zadawane pytania

>>>>> INFORMACJE OGÓLNE

# TYP SZKOŁY

Jakim typem szkoły jest MSKPU i kiedy została założona?

Międzynarodowa Szkoła Kostiumografii i Projektowania Ubioru jest dwuletnią, policealną, niepubliczną szkołą artystyczną o charakterze zawodowym z siedzibą w Warszawie przy ul. Okopowa 59. MSKPU działa od 2004 roku na podstawie wpisu do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych dnia 3 sierpnia 2004 r. pod nr 377/31/2004. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Minister właściwy do spraw Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego. Po MSKPU uczeń uzyskuje dyplom akredytowany Ministerstwa Kultury potwierdzający kwalifikację w zawodzie.

# TYTUŁ

Jaki tytuł otrzymuję po MSKPU?

Szkoła kształci w zawodach:
Specjalność: Techniki Scenograficzne
Specjalizacja: Projektowanie Kostiumu Scenicznego (Kostiumografia)
oraz
Specjalność: Projektowanie Użytkowe
Specjalizacja: Projektowanie Ubioru

Ukończenie szkoły oznacza uzyskanie tytułu zgodnego z dyrektywą Ministerstwa Kultury, uprawniającego do wykonywania zawodu.

# TRYB

W jakim trybie można się uczyć w MSKPU?

W MSKPU uczniowie mogą uczyć się w trybie zaocznym (piątek po 17:00, sobota, niedziela) oraz wieczorowym (pon-czw, po godzinie 17:00)

# KIERUNKI

Jakie kierunki są w MSKPU?

MSKPU uczy zarówno Projektowania Ubioru, Kostiumografii oraz Grafiki dla Mody. Wszystkie kierunki trwają dwa lata i kończą się Pokazem Dyplomowym. Zobacz więcej w zakładkach: Projektowanie Ubioru, Kostiumografia, Grafika dla Mody.

>>>>> REKRUTACJA

# MATURA

Czy do złożenia formularza rekrutacyjnego potrzebna jest matura?

Aby uczyć się w MSKPU należy wpierw rekrutować online, a następie wysłać przez formularz dokumenty, o których mowa w zakładce rekrutacyjnej. Nie jest wymagany dokument o zdanej maturze.

# REKRUTACJA ONLINE

Jak rekrutować online?

Wyślij poprawnie wypełniony formularz. Link do niego znajdziesz TUTAJ. W ciągu dwóch dni roboczych od wysłania formularza kandydat otrzyma maila z potwierdzeniem rozpoczęcia procesu rekrutacyjnego MSKPU. Od momentu otrzymania maila zwrotnego przyszły uczeń ma 14 dni na dosłanie online pozostałych dokumentów. Kandydaci do szkoły są przyjmowani na podstawie złożenia kompletu wymaganych dokumentów – patrz zakładka Rekrutacja.

# REKRUTACJA ONLINE

Czy można zacząć naukę w lutym, marcu lub innym miesiącu niż wrzesień?

Nie. Nabór do szkoły odbywa się raz w roku. Nauka zawsze rozpoczyna się we wrześniu.

# REKRUTACJA

Czy dokumenty rekrutacyjne trzeba przynieść fizycznie do szkoły?

Nie. Po wysłaniu zgłoszenia online (patrz: zakładka Rekrutacja) należy w ciągu 14 dni wysłać online poprzez formularz zawarty w mailu do kandydata dokumenty wymagane przez szkołę.

# REKRUTACJA

Co, jeśli termin matur zostanie zmieniony?

By aplikować do MSKPU należy złożyć dokumenty, o których mowa w zakładce Rekrutacja, w tym Ksero Świadectwa Ukończenia Szkoły Średniej. Nie wymagamy dokumentu o zdanej maturze. Przesunięcie terminu matur nie wpływa więc na zgłoszenie się do MSKPU.

# REKRUTACJA

Aplikowałem/łam do szkoły online. Co muszę zrobić dalej, by ukończyć rekrutację?

Po wysłaniu zgłoszenia masz 14 dni na wysłanie przez formularz umieszczony w mailu zwrotnym: skanu świadectwa szkoły średniej, dowodu wpłaty wpisowego, zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do nauki, zdjęcia do legitymacji oraz kwestionariusza kandydata.

# DLA KOGO

Kto może się u nas uczyć?

Słuchaczem Szkoły może być osoba, która posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz uzyskała pozytywny wynik w postępowaniu rekrutacyjnym. Do szkoły przyjmowane są dokumenty osób, które ukończyły szkołę średnią, bez ograniczeń wiekowych.

# PORTFOLIO

Czy muszę zaprezentować swoje portfolio, by dostać się do MSKPU?

Nie. W MSKPU nie ma egzaminów wstępnych ani przeglądu teczek i portfolio. To właśnie z nami stworzysz swoje pierwsze prace, odszyjesz pierwsze projekty i zaprezentujesz się przed szerszym gronem.

# REKRUTACJA

Jak wygląda proces rekrutacji?

W MSKPU nie ma egzaminów wstępnych, czy też przeglądu teczek. Kandydaci do szkoły są przyjmowani na podstawie złożenia kompletu wymaganych dokumentów – patrz zakładka Rekrutacja.

# SZKOŁA ŚREDNIA

Jeszcze nie skończyłem/łam szkoły średniej, ale już chcę złożyć papiery rekrutacyjne do MSKPU. Jak to zrobić?

Jeśli kandydat na ucznia MSKPU jeszcze nie ukończył szkoły średniej, ale już chce wziąć udział w rekrutacji, zalecamy standardowe wypełnienie formularza rekrutacyjnego ONLINE, a w polu „Ukończona Szkoła Średnia” wpisanie szkoły, którą kandydat niebawem ukończy. W takiej sytuacji kandydat ma 14 dni od wysłania zgłoszenia na dostarczenie online dokumentów, o których mowa w zakładce Rekrutacja, a także dodatkowy czas na wysłanie mailowo skanu świadectwa do sekretariatu MSKPU. Osoby aktualnie kończące szkołę średnią dostarczają świadectwo w chwili jego otrzymania, ale nie później do dnia podpisania umowy edukacyjnej.

Jeśli jednak kandydat nie dostarczy w ciągu 14 dni dokumentów o których mowa w zakładce Rekrutacja (oprócz kserokopii świadectwa), zgłoszenie to jest nieważne i nie wydłuża się.

# REKRUTACJA ONLINE

Nie dostarczyłem/łam dokumentów rekrutacyjnych w ciągu 14 dni. Co teraz?

Kandydat ma 14 dni od wysłania zgłoszenia na dostarczenie do MSKPU dokumentów, o których mowa w zakładce Rekrutacja, a także dodatkowy czas na dostarczenie kserokopii świadectwa do sekretariatu MSKPU jeśli właśnie kończy tę szkołę. Jeśli nie dostarczy ich na czas, rekrutacja zostaje zakończona niepomyślnie i kandydat nie zostaje zakwalifikowany do nauki w MSKPU.

Zgłoszenie się online nie jest rezerwacją miejsca w MSKPU. Uczniem MSKPU zostaje osoba, która złoży formularz online oraz wyśle skany dokumentów, o których mowa w zakładce Rekrutacja.

>>>>> LEKCJE ONLINE

# NAUKA W MSKPU

Jak wyglądają zajęcia online w MSKPU?

Zajęcia online odbywają się na specjalnie zaprojektowanej platformie MSKPU ONLINE, na której uczeń uczestniczy w lekcjach na żywo z wykładowcami. Zajęcia odbywają się w godzinach określonych planem lekcji. Można uczyć się wieczorowo lub zaocznie (piątek po 17:00, sobota, niedziela). W ciągu roku szkolnego odbywa się także spotkanie w Warszawie, na którym uczniowie poznają tajniki Konstrukcji Odzieży oraz Technik Krawieckich.

# LEKCJE

Lekcje są wcześniej nagrane czy prowadzone są na żywo?

Lekcje odbywają się na żywo, w czasie rzeczywistym i są realizowane zgodnie z planem zajęć. Materiał jest nagrywany i na bieżąco publikowany na Platformie Edukacyjnej MSKPU Online, dzięki czemu nieobecni uczniowie mogą go nadrobić.

# PRACE UCZNIÓW

Gdzie mogę obejrzeć prace, które uczniowie wykonują w MSKPU?

Chętnie chwalimy się osiągnięciami naszych uczniów. Prace, które wykonują w ciągu roku szkolnego publikujemy na naszym Instagramie, zaś kolekcje dyplomowe można obejrzeć w zakładce Pokazy Dyplomowe.

>>>>> INNE

# DZIEŃ OTWARTY

Czy będzie organizowany dzień otwarty MSKPU?

Co roku organizujemy dzień lub nawet dni otwarte MSKPU. Są na nich prowadzone wyjątkowe ćwiczenia kreatywne z naszymi wykładowcami, specjalnymi gośćmi i absolwentami, a także rozwijające wykłady dotyczące zagadnień modowych i etycznych. O dniu otwartym informujemy na naszych mediach społecznościowych, więc zachęcamy do uważnego obserwowania nas na Facebooku i Instagramie.

# PLAN

Jaki jest plan zajęć?

Plan zajęć jest rozsyłany uczniom zakwalifikowanym do szkoły przed rozpoczęciem nauki we wrześniu. Listę przedmiotów, które są na I i II roku szkoły można znaleźć na stronach dotyczących kierunków – Projektowanie Ubioru, Kostiumografia, Grafika dla Mody.

>>>>> KONTAKT

# SEKRETARIAT

Kiedy i jak mogę się skontaktować z sekretariatem szkoły?

Sekretariat działa poniedziałek – piątek w godzinach 10:00 – 14:00.

Numery kontaktowe:
570 484 800

(22) 299 66 47

info@mskpu.pl