Najczęściej zadawane pytania

Poniżej znajdziesz listę najczęściej zadawanych pytań. Staraliśmy się przewidzieć wszystkie możliwości. Jeśli jednak nie znalazłeś/aś odpowiedzi na swoje pytanie – koniecznie napisz do nas. (Zobacz: Kontakt)

# TYP SZKOŁY

Jakim typem szkoły jest MSKPU i kiedy została założona?

Międzynarodowa Szkoła Kostiumografii i Projektowania Ubioru jest dwuletnią, policealną, niepubliczną szkołą artystyczną o charakterze zawodowym z siedzibą w Warszawie przy ul. Okólnik 11A (lokal 2). MSKPU działa od 2004 roku na podstawie wpisu do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych dnia 3 sierpnia 2004 r. pod nr 377/31/2004. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Minister właściwy do spraw Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego. Po MSKPU uczeń uzyskuje dyplom akredytowany Ministerstwa Kultury potwierdzający kwalifikację w zawodzie.

# DLA KOGO

Kto może się u nas uczyć?

Słuchaczem Szkoły może być osoba, która posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz uzyskała pozytywny wynik w postępowaniu rekrutacyjnym. Do szkoły przyjmowane są dokumenty osób, które ukończyły szkołę średnią, bez ograniczeń wiekowych.

# REKRUTACJA

Jak wygląda proces rekrutacji?

W MSKPU nie ma egzaminów wstępnych, czy też przeglądu teczek. Kandydaci na do szkoły są przyjmowani na podstawie złożenia kompletu wymaganych dokumentów – patrz zakładka Rekrutacja.

# SEKRETARIAT

Kiedy mogę się skontaktować z sekretariatem?

Sekretariat szkoły czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 14:00, a także w soboty w godzinach 8:00 – 12:00. Zachęcamy do zajrzenia do naszej zakładki Kontakt.

Pokaz dyplomowy MSKPU

O tegorocznym pokazie dyplomowym można przeczytać TUTAJ.

Studia w Lizbonie

Wybierz się po MSKPU na studia w IADE i wskocz od razu na drugi rok studiów.

Kontakt

Nie znalazłeś odpowiedzi na pytanie? Napisz na info@mskpu.com.pl

# NAUKA

W jakim trybie można się uczyć w MSKPU?

MSKPU kształci w systemie dziennym i zaocznym. Nauka w szkole trwa cztery semestry. Czwarty semestr jest semestrem dyplomowym. Zobacz więcej w zakładkach Projektowanie Ubioru i Kostiumografia.

# KIERUNKI

Jakie kierunki są w MSKPU?

MSKPU uczy zarówno Projektowania Ubioru, jak i Kostiumografii. Oba kierunki trwają dwa lata i kończą się pokazem dyplomowym. Zobacz więcej w zakładkach Projektowanie Ubioru i Kostiumografia.

# NABÓR

Czy trwa obecnie rekrutacja?

O rozpoczęciu naboru informujemy na naszych social mediach oraz w zakładce Rekrutacja. Niestety, aktualnie rekrutacja jest zamknięta. Zapraszamy od stycznia 2020 roku.

 Dokumenty wymagane do rekrutacji:

Ksero świadectwa ukończenia szkoły średniej

Może być także dosłane w terminie późniejszym.

4 zdjęcia legitymacyjne

W wymiarze 3,5cm x 4,5cm.

Wypełniony kwestionariusz kandydata

Kwestionariusz dostępny jest TUTAJ.

Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań

Wzór takiego zaświadczenia dostępny jest TUTAJ.

Dowód wpłaty wpisowego

Wpisowe w kwocie 500 zł wysyłamy na:
53213000042001024866370002, tytułem np.:
„Wpisowe za Magdalena Kowalska, tryb dzienny, Kostiumografia”

Zobacz więcej w zakładce Rekrutacja

Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji znajdziesz TUTAJ.

# MATURA

Czy do złożenia formularza rekrutacyjnego potrzebna jest matura?

Aby poprawnie złożyć papiery do MSKPU należy wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście: 4 zdjęcia legitymacyjne 3,5cm x 4,5cm, wypełniony kwestionariusz kandydata, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki oraz wykonywania zawodu (ZOBACZ), dowód wpłaty wpisowego, a także ksero świadectwa ukończenia szkoły średniej. Nie jest wymagany dokument o zdanej maturze.

# PLAN

Jaki jest plan zajęć?

Plan zajęć jest rozsyłany uczniom zakwalifikowanym do szkoły przed rozpoczęciem nauki we wrześniu. Listę przedmiotów, które są na I i II roku szkoły można znaleźć na stronach dotyczących kierunków – Projektowanie Ubioru i Kostiumografia.

# TRYB NIESTACJONARNY

Z jaką częstotliwością odbywają się zjazdy?

Zjazdy odbywają się średnio co dwa tygodnie i trwają całą sobotę oraz niedzielę. Kalendarz zjazdów jest wysyłany uczniom mailowo przed rozpoczęciem nauki.

# MATERIAŁY

Czy za materiały płaci się we własnym zakresie?

Uczeń ma możliwość korzystania z nowoczesnego sprzętu MSKPU, w tym z maszyn krawieckich, overlocków, zgrzewarki do flizeliny, żelazka, manekinów oraz flizeliny. Materiały do nauki szycia uczniowie kupują sami, lecz może to być zwykła, tania surówka. Często podczas zajęć w MSKPU, zarówno krawieckich, jak i podczas Projektowania Ubioru, uczniowie namawiani są do korzystania z materiałów z recyklingu, dzięki czemu zyskują i oni, i Ziemia 🙂

Studiuj w Lizbonie

W ramach umowy nasi absolwenci są zwolnieni z zaliczenia egzaminów oraz wszelkich opłat z I roku programu IADE, a także automatycznie otrzymują wymagane do zaliczenia I roku studiów wyższych punkty ECTS, które są naliczane z tytułu ukończenia MSKPU.

shortcode2

CZYTAJ WIĘCEJ