Najczęściej zadawane pytania

Poniżej znajdziesz listę najczęściej zadawanych pytań. Staraliśmy się przewidzieć wszystkie możliwości. Jeśli jednak nie znalazłeś/aś odpowiedzi na swoje pytanie – koniecznie napisz do nas. (Zobacz: Kontakt)

# TYP SZKOŁY

Jakim typem szkoły jest MSKPU i kiedy została założona?

Międzynarodowa Szkoła Kostiumografii i Projektowania Ubioru jest dwuletnią, policealną, niepubliczną szkołą artystyczną o charakterze zawodowym z siedzibą w Warszawie przy ul. Okólnik 11A (lokal 2). MSKPU działa od 2004 roku na podstawie wpisu do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych dnia 3 sierpnia 2004 r. pod nr 377/31/2004. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Minister właściwy do spraw Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego.

# DLA KOGO

Kto może się u nas uczyć?

Słuchaczem Szkoły może być osoba, która posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz uzyskała pozytywny wynik w postępowaniu rekrutacyjnym. Do szkoły przyjmowane są dokumenty osób, które ukończyły szkołę średnią, bez ograniczeń wiekowych.

# REKRUTACJA

Jak wygląda proces rekrutacji?

W MSKPU nie ma egzaminów wstępnych, ani rozmów kwalifikacyjnych, czy też przeglądu teczek. Kandydaci na do szkoły są przyjmowani na podstawie złożenia kompletu wymaganych dokumentów – patrz zakładka Rekrutacja.

Pokaz dyplomowy MSKPU

O tegorocznym pokazie dyplomowym można przeczytać TUTAJ.

Studia w Lizbonie

Wybierz się po MSKPU na studia w IADE i wskocz od razu na drugi rok studiów.

Kontakt

Nie znalazłeś odpowiedzi na pytanie? Napisz na info@mskpu.com.pl

# NAUKA

W jakim trybie można się uczyć w MSKPU?

MSKPU kształci w systemie dziennym i zaocznym. Nauka w szkole trwa cztery semestry. Czwarty semestr jest semestrem dyplomowym. Zobacz więcej w zakładkach Projektowanie Ubioru i Kostiumografia.

# KIERUNKI

Jakie kierunki są w MSKPU?

MSKPU uczy zarówno Projektowania Ubioru, jak i Kostiumografii. Oba kierunki trwają dwa lata i kończą się pokazem dyplomowym. Zobacz więcej w zakładkach Projektowanie Ubioru i Kostiumografia.

# NABÓR

Czy trwa obecnie rekrutacja?

O rozpoczęciu naboru informujemy na naszych social mediach oraz w zakładce Rekrutacja. Niestety, aktualnie rekrutacja jest zamknięta. Zapraszamy od stycznia 2020 roku.

# DOKUMENTY

Skąd mogę zdobyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki?

Od lekarza rodzinnego lub lekarza pierwszego kontaktu. Nie jest potrzebne skierowanie, dlatego że nie jest to zaświadczenie do pracy. Wzór takiego dokumentu znajduje się TUTAJ.

 Dokumenty wymagane do rekrutacji:

Ksero świadectwa ukończenia szkoły średniej

Może być także dosłane w terminie późniejszym.

4 zdjęcia legitymacyjne

W wymiarze 3,5cm x 4,5cm.

Wypełniony kwestionariusz kandydata

Kwestionariusz dostępny jest TUTAJ.

Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań

Wzór takiego zaświadczenia dostępny jest TUTAJ.

Dowód wpłaty wpisowego

Wpisowe w kwocie 500 zł wysyłamy na:
53213000042001024866370002, tytułem np.:
„Wpisowe za Magdalena Kowalska, tryb dzienny, Kostiumografia”

Zobacz więcej w zakładce Rekrutacja

Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji znajdziesz TUTAJ.

# MATURA

Czy do złożenia formularza rekrutacyjnego potrzebna jest matura?

Aby poprawnie złożyć papiery do MSKPU należy wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście: 4 zdjęcia legitymacyjne 3,5cm x 4,5cm, wypełniony kwestionariusz kandydata, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki oraz wykonywania zawodu (ZOBACZ), dowód wpłaty wpisowego, a także ksero świadectwa ukończenia szkoły średniej. Nie jest wymagany dokument o zdanej maturze.

# PLAN

Jaki jest plan zajęć?

Plan zajęć jest rozsyłany uczniom zakwalifikowanym do szkoły przed rozpoczęciem nauki we wrześniu. Listę przedmiotów, które są na I i II roku szkoły można znaleźć na stronach dotyczących kierunków – Projektowanie Ubioru i Kostiumografia.

# TRYB NIESTACJONARNY

Z jaką częstotliwością odbywają się zjazdy?

Zjazdy odbywają się średnio co dwa tygodnie i trwają całą sobotę oraz niedzielę. Kalendarz zjazdów jest wysyłany uczniom mailowo przed rozpoczęciem nauki.

# MATERIAŁY

Czy za materiały płaci się we własnym zakresie?

Uczeń ma możliwość korzystania z nowoczesnego sprzętu MSKPU, w tym z maszyn krawieckich, overlocków, zgrzewarki do flizeliny, żelazka, manekinów oraz flizeliny. Materiały do nauki szycia uczniowie kupują sami, lecz może to być zwykła, tania surówka. Często podczas zajęć w MSKPU, zarówno krawieckich, jak i podczas Projektowania Ubioru, uczniowie namawiani są do korzystania z materiałów z recyklingu, dzięki czemu zyskują i oni, i Ziemia 🙂

Studiuj w Lizbonie

W ramach umowy nasi absolwenci są zwolnieni z zaliczenia egzaminów oraz wszelkich opłat z I roku programu IADE, a także automatycznie otrzymują wymagane do zaliczenia I roku studiów wyższych punkty ECTS, które są naliczane z tytułu ukończenia MSKPU.

shortcode2

CZYTAJ WIĘCEJ