Formularz rejestracji na zajęcia - MSKPU

Rejestracja

  Dziękujemy za zainteresowanie nauką w MSKPU.

  Poniżej znajduje się formularz, który należy uważnie wypełnić. W ciągu dwóch dni roboczych od wysłania formularza kandydat otrzyma maila z potwierdzeniem rozpoczęcia procesu rekrutacyjnego. Prosimy o upewnienie się, że wpisany został prawidłowy adres e-mail. Od momentu otrzymania maila zwrotnego przyszły uczeń ma 14 dni na dostarczenie do szkoły pozostałych dokumentów. Pełna lista dokumentów wymaganych do rekrutacji znajduje się w zakładce Rekrutacja.

  Samo zgłoszenie online nie jest rezerwacją miejsca wśród uczniów. Wysłanie formularza online to rozpoczęcie procesu rekrutacyjnego. By dołączyć do uczniów MSKPU należy je wysłać, a następnie w ciągu 14 dni donieść dokumenty, o których mowa w zakładce Rekrutacja.

  DANE PODSTAWOWE


  kobietamężczyznainna

  Wieśmiasto do 50 000 mieszkańcówmiasto od 50 000 do 100 000 mieszkańcówmiasto od 100 000 do 500 000 mieszkańcówmiasto powyżej 500 000 mieszkańców

  taki sam jak adres zamieszkaniainny

  taki sam jak adres zamieszkaniainny


  SZKOŁY

  Ukończona szkoła średnia*

  * jeśli właśnie kończysz szkołę średnią - wpisz jej nazwę i najpóźniej do 31 sierpnia donieś do MSKPU świadectwo jej ukończenia


  zawodowaliceumtechnikum

  Ukończone inne szkoły


  w trakcie studiówwyższapolicealnakurs zawodowybrak

  KONTAKT

  NAUKA W MSKPU

  Nauka:

  * Obecnie wszystkie grupy na kierunkach Projektowanie Ubioru i Kostiumografia są zapełnione.

  3D Fashion Design

   

  ŹRÓDŁO  FacebookInstagramTikTokZnajomiPrasaInne

  Oświadczenie:*

  Oświadczenie:*

  Zobowiązanie:*

  Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych nam w trakcie korespondencji jest em pe studio design Sp. z o.o. prowadząca Niepubliczną Policealną Międzynarodową Szkołę Kostiumografii i Projektowania Ubioru w Warszawie, ul. Okopowa 59, 01-043 Warszawa. Przesłane nam dane osobowe będą za Państwa zgodą przetwarzane do celów prowadzonej korespondencji oraz zabezpieczenia dowodów na potrzeby ewentualnych roszczeń, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Czas przechowywania danych będzie zgodny z przedawnieniem roszczeń wynikających z Kodeksu Cywilnego. Przekazane nam dane osobowe za pomocą poczty e-mail będą udostępniane na podstawie powierzenia firmie zapewniającej nam dostęp do skrzynki email. Mają Państwo prawo żądać od Nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, prawo do wniesienia sprzeciwu. Mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeśli uznają Państwo, że dane są przetwarzane w sposób niewłaściwy lub niezgodny z prawem przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.