Pokaz dyplomowy MSKPU 2015

Pokaz Dyplomowy MSKPU 2015 odbył się 18 marca w Warszawie. Impreza rozpoczęła się od uroczystego podziękowania wykładowcom MSKPU za wkład w tworzenie szkoły oraz jej renomy w ciągu pierwszych 10 lat istnienia. Na zdjęciu wykładowcy MSKPU otrzymują „diamenty” MSKPU.

Wśród 15 kolekcji dyplomowych dopuszczonych do pokazu partnerzy imprezy wybrali ich zdaniem najlepsze prace, które zostały nagrodzone dyplomami, stażami, ofertami pracy oraz publikacjami w mediach.

Wyróżnienie wraz z zaproszeniem na Summer Course z rąk Nathalie Doucet założycielki Arts of Fashion Foundation trafiło do Kamili Gawrońskiej-Kasperskiej.
Theresa Lobo z naszej partnerskiej portugalskiej uczelni, IADE – Creative University przyznała wyróżnienia Kamili Gawrońskiej – Kasperskiej, Magdalenie Floryszczyk i Katarzynie Konieczce. Gianni Fontana ze Milan Style Academy wyróżnił twórczość Kas Kryst, Sylwii Rochali oraz Katarzyny Konieczki.

Dyplomy projektowania Ubioru

Zuzanna Kwapisz
Wyróżnienia oraz dyplomy specjalne:
• Atelier Zień
• Mariusz Przybylski
• Atelier Paprocki & Brzozowski
• LPP
• Lamode.info
• Magazyn Rynek Mody

Hubert Kołodziejski
Wyróżnienia oraz dyplomy specjalne:
• La Mania
• VIVA Moda

Natalia Kopiszka
Wyróżnienia oraz dyplomy specjalne:
• Michał Szulc
• ELLE.pl

Karolina Filip
Wyróżnienia oraz dyplomy specjalne:
• Joanna Klimas
• Michał Szulc

Agata Gmnaś
Wyróżnienia oraz dyplomy specjalne:
• Mariusz Przybylski
• Atelier Paprocki&Brzozowski
• LPP

Ewelina Ziemek
Wyróżnienia oraz dyplomy specjalne:
• Joanna Klimas

Katarzyna Karkowska
Wyróżnienia oraz dyplomy specjalne:
• Michał Szulc

Aleksandra Liszewska
Wyróżnienia oraz dyplomy specjalne:
• LEVI’S

Anita Żmurko-Sieradzka
Wyróżnienia oraz nagrody specjalne:
• VIVA Moda

Dyplomy Kostiumografii

Izabela Rycewicz
Nagrody oraz wyróżnienia specjalne:
• Rynek Mody
• Wyróżnienie specjalne MSKPU

Agata Posłuszna
Wróżnienia oraz dyplomy specjalne:
• Centrum Scenografii Polskiej