William Cantu

William Cantu

Imię i nazwisko: William Afonso Cantu
Tytuł/ Tytuły naukowe: Post-doc in Trend Studies; PhD in Cultural Studies
Ukończone uczelnie: School of Arts and Humanities of the University of Lisbon
Aktualne miejsca pracy: MSKPU; Polytechnic University of Leiria

Osiągnięcia: William Cantú jest członkiem kadry naukowej na Politechnice w Leirii, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu badań nad trendami, współczesnej kultury, badań artystycznych, strategii kulturalnej i pokrewnych tematów. Jest profesorem wizytującym na Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej (AEH) w Warszawie oraz w Centrum Sztuki, Projektowania i Mody na Uniwersytecie Stanowym Santa Catarina w Brazylii. Na Uniwersytecie w Lizbonie uzyskał stopień doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie studiów kulturowych w ramach linii badawczej dotyczącej trendów i zarządzania kulturą.

Jest koordynatorem Klubu Innowacji i Rozwoju Kulturalnego dla UNESCO oraz współgłównym badaczem w Projekcie/Laboratorium Zarządzania Trendami i Kulturą. Jest zintegrowanym badaczem w Centrum Studiów Angielskich Uniwersytetu Lizbońskiego (ULICES) oraz współpracownikiem w Centrum Studiów Edukacyjnych i Innowacji (CI&DEI). Był wicekoordynatorem jednostki badawczej IPAM/LAB.

Jego główne zainteresowania badawcze dotyczą trendów i studiów kulturowych; strategii kulturalnej; innowacji; produkcji kulturalnej i artystycznej; kultury wizualnej; semiotyki oraz badań artystycznych. Publikował artykuły i rozdziały w książkach na te tematy. Uczestniczył w projektach badawczych, jednocześnie rozwijając działalność jako niezależny projektant i badacz trendów, pracując nad projektami krajowymi i międzynarodowymi.

Był na czele rozwoju badań nad trendami w Portugalii i jest autorem książki „Os Estudos de Tendências e o Branding” (Badania Trendów i Branding). Ponadto kuratorował różne wystawy, był jurorem w konkursach kreatywności i innowacji oraz uczestniczył w różnych projektach artystycznych i wystawach w Portugalii i za granicą.