William Cantu

William Cantu

Imię i nazwisko: William Afonso Cantu
Tytuł/ Tytuły naukowe: Master of Arts: doktorant
Ukończone uczelnie: IADE – School of Design, Technology and Communication / Universidade Europeia
Aktualne miejsca pracy: MSKPU; IPAM – szkoła marketingu; Universidade Europeia

Osiągnięcia:  Jest adiunktem w IPAM – The Marketing School; Universidade Europeia. Na uniwersytecie w Lizbonie jest doktorantem w programie Kultura i komunikacja (badania trendów); pracownik naukowy na Uniwersytecie w Lizbonie Centrum Anglistyki (CEAUL) i członek Laboratorium Trendów i Zarządzania Kulturą. W Universidade Europeia jest pracownikiem naukowym w jednostce badawczej ds. Projektowania i komunikacji (UNIDCOM / IADE) oraz koordynatorem programu przeduniwersyteckiego. Uzyskał tytuł magistra projektowania i kultury wizualnej na IADE – Creative University oraz licencjat z projektowania. Jego główne zainteresowania badawcze związane są z badaniami trendów; Komunikacja strategiczna; Kultura wizualna; Moda i branding.

Opublikował artykuły na temat kultury konsumenckiej i badań trendów, podkreślając rozdział książki o kulturze i modzie marki opublikowany przez Springera. Uczestniczył w projektach badawczych, rozwijając działalność jako niezależny projektant i wykładowca trendów i komunikacji. Jest związany z Międzynarodowymi Warsztatami Cork we współpracy z Dalhousie University w Kanadzie i School of Architecture z University of Lisbon, gdzie badane są nowe zastosowania tworzywa z korka naturalnego na poziomie multidyscyplinarnym oraz dogłębna analiza środowiska kulturowego i jako zrównoważony materiał.

Jako niezależny projektant opracował projekty z kilku krajów, które zbliżyły go do świata przedsiębiorczości, kreatywności i innowacji. Jest autorem książki o trendach (Os Estudos de Tendências e o Branding / Trend Studies and Branding (2019) wydanej przez Novas Edições Académicas), która jest wynikiem jego magisterskich badań dotyczących trendów, brandingu mody i komunikacji. Ponadto prowadził jako kurator różne wystawy i projekty artystyczne.