Essi Karell

Essi Karell

Imię i nazwisko: Essi Karell
Tytuł/Tytuły naukowe: Master of Arts (program studiów w zakresie projektowania mody i odzieży)
Ukończone uczelnie: Aalto University, School of Arts, Design and Architecture, Finland
Aktualne miejsca pracy: Doctoral Candidate – Aalto University

Essi Karell jest projektantką odzieży, pedagogiem i młodszym badaczem w dziedzinie zrównoważonej mody. Jest członkiem grupy badawczej Fashion / Textile Futures na Uniwersytecie Aalto, która zajmuje się badaniami w dziedzinie mody, odzieży i tekstyliów na wiele sposobów.

Essi pracowała w branży jako projektantka odzieży sportowej, ale obecnie interesuje się edukacją i badaniami. Od 2017 roku wykłada i prowadzi studia doktoranckie na Aalto University, pracując w multidyscyplinarnych projektach badawczych związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym i tekstyliami. W tej chwili kończy pracę doktorską na temat tego, jak projektanci odzieży mogą przyczynić się do cyrkulacji tekstyliów.

Visiting Lecturer; Circular Economy in Fashion