Helena Wargin

Helena Wargin

Imię i nazwisko: Helena Wargin
Tytuł/ Tytuły naukowe: dyplomowany technik konstrukcji odzieżowych
Ukończone uczelnie: Technikum Odzieżowe im. Marii Bratkowskiej
Aktualne miejsca pracy: MSKPU – wykładowca konstrukcji odzieży. Firma odzieżowa „ARTEX” – konstruktor.

Osiągnięcia: 35 lat pracy na stanowisku konstruktor odzieży. Prowadziła swoją firmę robiąc konstrukcje własnych projektów dla butików i firm odzieżowych. Jedna z nich to GREEN ESTABLISHMENT, która otrzymała nagrodę „Nocne Marki 2009 Polish Nightlife Awards 2009” V edycji AKTIVIST. Współpracowała z takimi projektantami jak Magda Ignar czy Bożena Karska, robiąc konstrukcje ich kolekcji. Pracowała w kilku firmach jako konstruktor m.in. w firmie odzieżowej CATARINA.
Poprzednie doświadczenie zawodowe to 10 lat pracy w zakładach odzieżowych Cora, czy Caterina, jako konstruktor .

Wykładowca Konstrukcji Odzieży