Rekrutacja

UWAGA!

Ekskluzywny Pokaz Dyplomowy MSKPU od roku akademickiego 2017/2018 jest imprezą gwarantowaną dla wszystkich uczniów, którzy uzyskają Dyplom MSKPU.

Zobacz, jak będzie wyglądać Twój Dyplom: http://mskpu.pl/pokaz-dyplomowy-mskpu-2018/

Dokumenty

Kandydaci do MSKPU są proszeni o wysłanie pocztą na adres szkoły następujących dokumentów:

  • ksero świadectwa ukończenia szkoły średniej (może być dosłane w terminie późniejszym)
  • 4 zdjęcia legitymacyjne
  • wypełniony kwestionariusz kandydata (formularz należy pobrać ze strony internetowej – patrz niżej)
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki oraz wykonywania zawodu
  • dowód wpłaty wpisowego (500 zł) na konto:

VOLKSWAGEN BANK 53213000042001024866370002
Tytułem np.: „Wpisowe za Magdalena Kowalska, tryb dzienny, Kostiumografia”
Uwaga! Wpisowe jest zwracane jedynie kandydatom, którzy nie zostali przyjęci do szkoły.

Pobierz kwestionariusz kandydata w pliku PDF

POBIERZ PDF

Do otworzenia plików PDF konieczny jest program Adobe Acrobat Reader.
Dokumenty można także składać osobiście.

 

plakat

Opłaty

Opłaty rekrutacyjne:
Wpisowe 500 zł

Opłaty za naukę:
Miesięczna rata za czesne wynosi 590 zł.

Dla studentów ASP rata wynosi 460 zł.
Wpłat dokonujemy na konto:
EM PE Studio Design Sp. z o. o.
VOLKSWAGEN BANK 53213000042001024866370002

 

 

Opłaty

Ceny kursów:
Opłaty za naukę kursu konstrukcji standardowej:
16h lekcyjnych – 1500 zł.

Opłaty za naukę kursu konstrukcji komputerowej 2D/3D:
16h lekcyjnych – 1800 zł.

Wpłat dokonujemy na konto:
EM PE Studio Design Sp. z o. o.
VOLKSWAGEN BANK 53213000042001024866370002

Terminy rekrutacji

Rekrutacja trwa od stycznia 2019 aż do wyczerpania miejsc.
Zapraszamy!

Szkoła zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wstępnych rozmów kwalifikacyjnych dotyczących wiedzy ogólnej o świecie oraz modzie.

 

 

 

 

 

#najlepszaszkołamodywwarszawie #szkołamodywarszawa #bestfashionschoolwarsaw #fashionschoolwarsaw #fashionschoolpoland #ВаршавскаяШколаМоды #лучшаяшколамодывПольше #בי הספ האופנ הטו ביות בפולין #учитьсяодеватьсяпольскийдизайн