Zgłoszenie do egzaminu

Zgłoszenie

Poniżej znajdują się pola, które należy wypełnić. Podpowiedzi odnośnie dokumentów znajdują się po prawej stronie.

  DANE UCZNIA

  Grupa:

  POPRAWIANY PRZEDMIOT

  Ubiegam się o:
  Poprawiany przedmiot:

  DOKUMENTY

  Potwierdzenie wpłaty za egzamin:
  Opcjonalnie: Przesyłam zwolnienie lekarskie
   

  Podanie o podejście do egzaminu:
  (dotyczy tylko egzaminu komisyjnego oraz warunku)

   

   

  Prosimy o upewnienie się, że wysyłane pliki podpisane są według schematu: Potwierdzenie Anna Kowalska lub Podanie Anna Kowalska w zależności od wysyłanego dokumentu.

  Podpowiedzi

  Prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją przed uzupełnieniem formularza.

  Nie zaliczyłam/zaliczyłem przedmiotu. Co teraz powinnam/powinieniem zrobić?

  Zgodnie z zapisem w umowie edukacyjnej MSKPU uczeń ma możliwość przystąpienia do egzaminu poprawkowego. Koszt egzaminu za jeden przedmiot to 100 zł. Uczeń wysyła uzupełniony formularz najpóźniej 7 dni przed egzaminem. Formularz należy wysłać osobno do każdego z egzaminów poprawkowych.

  W przypadku braku klasyfikacji w terminie poprawkowym – na pisemny wniosek (tutaj wzór) uczniowi przysługuje egzamin komisyjny. Koszt za jeden przedmiot – 150 zł. Uczeń wysyła uzupełniony formularz najpóźniej 7 dni przed egzaminem. Formularz należy wysłać osobno do każdego z egzaminów komisyjnych.

  W przypadku braku klasyfikacji po egzaminie komisyjnym, uczeń może złożyć podanie o warunkowe dopuszczenie do kolejnego semestru (wzór tutaj) z obowiązkiem zaliczenia przedmiotu w pierwszym terminie najbliższej sesji egzaminacyjnej (koszt warunku za jeden przedmiot – 600 zł). Formularz należy wysłać osobno do każdego z warunków.

  Termin egzaminów jest wyszczególniony w kalendarium roku szkolnego.

  Przelew za każdy przedmiot powinien być zrealizowany osobno, a tytuł przelewu powinien zawierać imię i nazwisko ucznia oraz poprawiany przedmiot np. Egzamin poprawkowy, Anna Kowalska, Grafika.

   

  Nie wzięłam/wziąłem udziału w egzaminie poprawkowym, za który zapłaciłam/łem. Co teraz?

  Jeśli uczeń przystąpił do egzaminu poprawkowego, ale go nie zdał, powinien opłacić w całości egzamin komisyjny, a także wysłać podanie o dopuszczenie do niego.

  Jeśli uczeń nie przystąpił do opłaconego wcześniej egzaminu poprawkowego, może uiścić różnicę kwoty (50zł) i przesłać podanie do sekretariatu (przez formularz) o przystąpienie do egzaminu komisyjnego.

  Także w przypadku dopłaty przypominamy o prawidłowym podpisywaniu przelewu, np. Egzamin Komisyjny, Grafika, Anna Nowak – dopłata.

   

  Właśnie wysłałam/łem uzupełniony formularz. Co dalej?

  Po wysłaniu formularza uczeń otrzyma od sekretariatu mailowe potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia w ciągu 3 dni roboczych.